Tin Tức 15/05/2023

Tháp Bánh Ít – Điểm đến nhất định phải tới khi du lịch Bình Định

Tin Tức 15/05/2023
Tháp Bánh Ít Bình Định, một trong số tàn dư kiến trúc và văn hóa Chăm đọng lại ở Việt Nam, nơi ghi dấu lịch sử của Vương quốc Chăm Pa c...

Đọc tiếp →